Hlavní strana About Akce a konference Konference k program FOOD: Balanced Nutrition at Work

Konference k program FOOD: Balanced Nutrition at Work

31. května 2011
Konference k program FOOD: v sídle Evropského parlamentu v Bruselu se sešlo 30 partnerů, aby představili program FOOD.

V sídle Evropského parlamentu v Bruselu se konala konference k programu FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand) pod záštitou maďarského předsednictví Evropské unie, které se zúčastnilo více než 160 účastníků.

Konference představila dvouletý pilotní projekt FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand – Boj s obezitou prostřednictvím nabídky a poptávky), který skončil v dubnu 2011, a čímž byla zahájena nová fáze realizace projektu v dalších členských zemích.

K 30 partnerům z veřejného a soukromého sektoru se připojili odborníci z celé Evropy, kteří poskytli vlastní zkušenosti a přispěli tak k rozvoji dalších fází tohoto programu.

Plenární zasedání v dopoledních hodinách hostilo více než 160 účastníků. Díky partnerům z programu FOOD byly představeny národní strategie a také strategie v evropském a celosvětovém měřítku za přispění zástupců Světové zdravotnické organizace, Evropské komise a Evropského parlamentu.

 • Diskusi u prvního kulatého stolu předsedal Christopher Wanjek (autor knihy Food at Work vydané Mezinárodní organizací práce), se zabývala důležitostí vyvážené stravy během pracovního dne.
 • Diskuse u druhého kulatého stolu představovala výsledky projektu FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand): úspěšná spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, která byla vedena profesorem Martinem Caraherem z Městské univerzity v Londýně

Po skončení konference bylo možné ochutnat národní speciality šesti zemí zapojených do programu FOOD, které připravila organizace EuroToques ve spolupráci s šéfkuchařem Jiřím Králem.

Odpolední praktický semináře se zúčastnilo na 80 osob. Tento seminář poskytl prostor pro osvětlení stravovacích doporučení a komunikačních strategií jednotlivých zemí. Naskytla se také příležitost představit 7. člena, který do projektu vstoupil v únoru letošního roku: Slovenskou republiku.

 • První seminář byl určen společnostem usilujícím o rozvoj programu FOOD.
 • Cílem druhého semináře bylo seznámit se blíže s programem a diskutovat s odborníky na výživu.

Konference se zúčastnili vysoce postavení představitelé, mimo jiné:

 • místopředseda Evropské komise, Antonio Tajani;
 • Despina Spanou, generální ředitelka pro zdraví a ochranu spotřebitele (GŘ Sanco), předsedkyně Evropské akční platformy pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví;
 • Gábor Baranyai, ministr pro evropské záležitosti Maďarska;
 • členové Evropského parlamentu Elisabetta Gardini a Mario Mauro;
 • Jacques Stern, prezident a generální ředitel společnosti Edenred;
 • Caroline Bollars, Světová zdravotnická organizace (WHO), Evropská regionální kancelář;
 • profesor Ambroise Martin z lékařské fakulty Univerzity Clauda Bernarda;
 • Olivier Christiaens ze Státní správy pro zdraví, bezpečnost potravinového řetězce a životní prostředí, Belgie;
 • Juan Ballesteros ze Španělské agentury pro bezpečnost potravin a výživu (AESAN);
 • profesor Martin Caraher, Městká univerzita v Londýně;
 • profesorka Agneta Yngve z Institutu Karolinska.

Diskutující přednesli výsledky metodologie projektu FOOD a projednávali ponaučení plynoucí z úspěšného modelu spolupráce veřejného a soukromého sektoru.
Moderátor Martin Caraher zdůraznil, že i když dlouhodobá změna ve vyváženosti výživy by se mohla projevit až za 15 až 20 let, projekt FOOD prokázal, že i v krátkém čase se dá v této oblasti mnohého dosáhnout.

Debata vyústila v několik povzbudivých připomínek, mezi nimiž bylo například konstatování paní Despiny Spanou: „Snažíme se rozšířit Best practices do různých míst. Je úžasné vidět spolupráci mezi šesti členskými státy.” (…) „Projekt FOOD může členským státům poskytnout příležitosti.“

Partneři tohoto projektu budou ve svých snahách pokračovat ještě nejméně další tři roky, přestože pilotní projekt byl již ukončen. „Z projektu se stává program a otevírá se novým partnerům a členským zemím,“ vysvětlila Nolwenn Bertrand, koordinátorka společnosti Edenred. „Program můžeme stále vylepšovat a spolupracovat s různými partnery.“

Mezi cíle konsorcia programu FOOD patří:

 • Předávání výsledků a komunikačních iniciativ v šesti pilotních zemích;
 • Představení programu FOOD dalším zemím;
 • Pokračování výměny praktických zkušeností v rámci konsorcia;
 • Zabezpečení hodnocení iniciativ, závazků a prostředků cílových skupin.

Předpokládá se, že vypracovaná metodologie a předložené výsledky přilákají partnery z dalších zemí. Program je i nadále koordinován společností Edenred, která nové partnery aktivně podporuje, aby se stali členy konsorcia.”

- Najít video

- left Stáhnout memoranda z konference


onglet documents