Hlavní strana Partneři Belgie Belgian Public Health Ministry (SPF SP)

Partneři

Belgian Public Health Ministry (SPF SP)

http://www.monplannutrition.be

  • Belgie
  • FOOD programme
  • FOOD project

National Food and Health Plan (Národní plán zdravých potravin a životního stylu) v Belgii je mezirezortní projekt, jehož cílem je prosazovat u celé populace lepší stravovací návyky a vyšší fyzickou aktivitu. NFHP je otevřený program, v němž se mohou všechny zainteresované strany angažovat v různých tematických skupinách – organizace spotřebitelů, potravinářský průmysl, distribuční sektor, univerzity atd. mohou přicházet s doporučeními směřujícími k naplnění stanovených cílů.
Výsledkem je úžasná sbírka aktivit od osvětových akcí přes zlepšení nabídky či důležitý výzkum až po nástroje k řešení tohoto palčivého problému určené nutričním odborníkům. Tyto aktivity se dotýkají rozmanitých témat, jako je snižování obsahu soli v jídlech, kojení, podvýživa u seniorů, propagace vyššího podílu ovoce a zeleniny v potravě a řady dalších.