Úvodná stránka About Akcie a konferencie FOOD KONFERENCIA : Vyvážená strava v práci

FOOD KONFERENCIA : Vyvážená strava v práci

31. mája 2011
FOOD konferencia: 30 partnerov sa stretlo v sídle Európskeho parlamentu v Bruseli, aby predstavili program FOOD.

Pod záštitou maďarského predsedníctva Európskej únie, sa s viac ako 160 účastníkmi konala konferencia k programu FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand) v sídle Európskeho parlamentu v Bruseli.

Na tejto konferencii bol predstavený dvojročný pilotný projekt FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand – boj s obezitou prostredníctvom ponuky a dopytu). Pilotný projekt sa skončil v apríli 2011 a následne začala nová fáza realizácie projektu v ďalších členských štátoch.

K 30 partnerom z verejného a súkromného sektora sa pripojili odborníci z celej Európy, ktorí poskytli vlastné skúsenosti a prispeli tak k rozvoju ďalších fáz tohto programu.

Plenárne zasadnutie v dopoludňajších hodinách hostilo viac ako 160 účastníkov. Tvorili ich partneri projektu FOOD, zástupcovia WHO, Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Diskutovali sa stratégie jednotlivých krajín.

 • Diskusia za prvým okrúhlym stolom, ktorej predsedal Christopher Wanjek (autor knihy Food at Work, vydanej organizáciou International Labour Organisation), sa zaoberala dôležitosťou vyváženej stravy počas pracovného dňa.
 • Diskusia za druhým okrúhlym stolom prezentovala výsledky projektu FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand) - úspešná spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom na čele s profesorom Martinom Caraherom z City University v Londýne

Po ukončení tejto plenárnej konferencie bolo možné ochutnať národné špeciality šiestich krajín zapojených do programu FOOD, ktoré pripravila organizácia EuroToques a šéfkuchár Jiří Král.

Popoludňajšie praktické semináre hostili viac ako 80 ľudí. Ich cieľom bolo vysvetliť obsah odporúčaní a komunikačnej stratégie v jednotlivých krajinách. Zároveň bola predstavená ďalšia krajina, ktorá vstúpila do projektu, a to Slovenská republika.

 • Prvý seminár bol určený spoločnostiam usilujúcim sa o rozvoj programu FOOD.
 • Cieľom druhého seminára bolo pochopiť program prostredníctvom diskusií s odborníkmi na výživu.

Na konferencii sa zúčastnilo mnoho vysoko postavených predstaviteľov, okrem iných:

 • podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani,
 • Despina Spanou, DG SANCO, President of the EU Action Platform on Diet, Physical Activity and Health
 • Gábor Baranyai, Hungarian Deputy European Affairs Minister
 • poslanci Európskeho parlamentu Elisabetta Gardini a Mario Mauro,
 • Jacques Stern, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Edenred,
 • Caroline Bollars, World Health Organisation (WHO), Regional Office for Europe
 • profesor Martin Ambroise z lekárskej fakulty Univezity Clauda Bernarda,
 • Olivier Christiaens, the Federal Public Service for Health, Food Chain Safety and Environment, Belgium
 • Juan Ballesteros zo Španielskej agentúry pre potravinovú bezpečnosť a výživu (AESAN)
 • profesor Martin Caraher, City University of London,
 • profesorka Agneta Yngve z Karolínskeho inštitútu

Diskutujúci predniesli výsledky metodológie projektu FOOD a diskutovali o skúsenostiach plynúcich z úspešnej spolupráce verejného a súkromného sektora. Moderátor Martin Caraher zdôraznil, že aj keď dlhodobá zmena vo vyváženosti výživy by sa mohla prejaviť až za 15 – 20 rokov, projekt FOOD preukázal, že aj v krátkom čase sa dá v tejto oblasti veľa dosiahnuť.

Debata vyústila do niekoľkých povzbudivých pripomienok, medzi nimi bolo napríklad konštatovanie pani Spanou: „Snažíme sa rozšíriť dobrú prax do rôznych miest. Je úžasné vidieť spoluprácu medzi šiestimi členskými štátmi“. „Projekt FOOD môže členským štátom poskytnúť vela príležitostí“.

Hoci pilotný projekt bol už ukončený, partneri tohto projektu budú vo svojom úsilí pokračovať najmenej ďalšie tri roky. „Z tohto projektu sa stáva program a otvára sa novým členským štátom,“ uviedla Nolwenn Bertrand, spolupracujúca koordinátorka zo spoločnosti Edenred. „Tento program môžeme stále vylepšovať a spolupracovať s rôznymi typmi partnerov.“

Medzi ciele konzorcia programu FOOD patrí:

 • odovzdávanie výsledkov a komunikačných iniciatív v šiestich pilotných krajinách;
 • predstavenie programu FOOD ďalším krajinám;
 • pokračovanie vo výmene osvedčených postupov v rámci konzorcia;
 • zabezpečenie hodnotenia iniciatív, záväzkov a prostriedkov cieľových skupín.

Predpokladá sa, že vypracovaná metodológia a predložené výsledky prilákajú partnerov z ďalších krajín. Program je aj naďalej koordinovaný spoločnosťou Edenred, ktorá nových partnerov aktívne podporuje, aby sa stali členmi konzorcia.

- Nájsť video z programu FOOD

- Prevziať zápisnice z konferencie


onglet documents