Úvodná stránka About Akcie a konferencie Kalendár akcií

Kalendár akcií

2011

 • 31. mája 2011 – VYVÁŽENÁ STRAVA V PRÁCI
  Európsky projekt FOOD: úspešné verejno-súkromné partnerstvo – Európsky parlament, Brusel, www.foodconference2011.eu

2010

 • 23. – 25. septembra 2010: II. svetový kongres o zdravej výžive obyvateľstva
  Alfândega, Porto, Portugalsko - nutrition2010@skyros-congressos.com

2009

 • 20. – 23. októbra: USE 2009 „Pochopiť malé podniky: zdravý pracovný život v zdravom podniku“
  Helsingor, Dánsko - http://www.use2009.dk/
 • 19. – 23. októbra 2009: Európsky týždeň 2009 kampane za zdravé pracoviská
 • 23. – 25. septembra 2009: Lepšia strava v práci – skúsenosti severských a pobaltských krajín
  Tallinn, Estónsko - http://www.foodandwork.net/
 • 27. – 28. apríla 2009: 6. európska konferencia na podporu starostlivosti o zdravie na pracoviskách. „Zdravá práca – zdravý životný štýl – zdravý podnik“
  Perugia, Taliansko - http://www.enwhp.org/index.php?id=593
 • 6. – 8. apríla 2009: Záverečný seminár GPOW
  Budú na ňom predstavené smernice a bude sa konať na Cypre
 • 19. – 20. januára 2009: Uvítacie stretnutie
  OFICIÁLNE SPUSTENIE PROJEKTU FOOD. Novotel Tour Noire a SPF SP v Bruseli