Úvodná stránka About FOOD od roku 2009 do dneška Fighting Obesity through Offer and Demand (Boj proti obezite prostredníctvom ponuky a dopytu)

Fighting Obesity through Offer and Demand (Boj proti obezite prostredníctvom ponuky a dopytu)

Cieľom európskeho program FOOD je podporovať vyváženú stravu a zdravý životný štýl prostredníctvom originálneho prístupu. Zameriava sa na zlepšenie nutričných hodnôt jedál ponúkaných v reštauráciách a zjednodušenie výberu poskytovaním lepších informácií. Má tiež za cieľ zvyšovať povedomie spotrebiteľov, a to formou od zamestnávateľov k zamestnancom.

Garantom projektu je Odborné konzorcium PPP (Public-Private Partnership), zložené z odborníkov zo šiestich európskych krajín – Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Talianska, Španielska a Švédska, ktorým veľmi záleží na dosiahnutí spoločných cieľov stanovených Európskou komisiou.

Akcia bude prebiehať na dvoch základných miestach, ktoré sú nevyhnutné pre zdravie ľudí, ale často sú zaznávané: v reštauráciách a na pracoviskách. Medzi nimi bude vybudovaný jedinečný a sľubný komunikačný kanál, ktorým konzorcium plánuje pozitívne ovplyvňovať kvalitu stravy v ponuke jedál v reštauráciách, ako aj životný štýl a návyky európskych spotrebiteľov.

Podľa európskeho motta „zjednotení v rozmanitosti“, bude najskôr vytvorená spoločná stratégia, ktorá bude neskôr upravená podľa národných špecifík. Vysoko kvalitné hodnotenie bude následne zabezpečovať celkovú kvalitu projektu až do konca roku 2010.