Úvodná stránka About FOOD od roku 2009 do dneška Hlavné kroky

Hlavné kroky

Metódy

 • Prijmú sa opatrenia na dvoch kľúčových miestach: v reštauráciách a na pracoviskách.
 • Existuje tu jedinečná možnosť, ako pozitívne ovplyvňovať ponuku jedál reštaurácií, ako aj životný štýl a stravovacie návyky európskych spotrebiteľov.
 • Na dosiahnutie tohto cieľa navrhuje konzorcium spojiť odborné znalosti v súkromnom aj verejnom sektore a konať v 5 nadväzujúcich a vzájomne sa doplňujúcich krokoch:
  • Súpis existujúcich programov v záujme lepšieho spoznania a pochopenia konkrétnych požiadaviek v jednotlivých krajinách.
  • V každej zo šiestich krajín vykonať prieskumy medzi zamestnancami a reštauráciami, s cieľom zistiť ich názory a preferencie. Na základe odborného poradenstva a analýz budú výsledky týchto prieskumov slúžiť ako podklady pre odporúčania.
  • Vypracujú sa jednoduché nástroje na zvýšenie informovanosti, čo zamestnancom poskytne možnosť konať a zamestnávateľom možnosť reagovať. Táto fáza bude zahŕňať pilotné schémy založené na zdravej ponuke jedál v reštauráciách.
  • Vyhodnotenie prvých pilotných akcií.
  • Rozšírenie osvedčených postupov v Európe aj mimo nej.

Partneri

Aká je miera zapojenia partnerov ?

Hlavný partner

Edenred – svetový líder v ponuke stravovacích poukážok – ponúka úzku spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, aby svoju hlavnú činnosť využil ako jedinečnú príležitosť na podporu globálne prospešných cieľov verejnej politiky. Tento projekt je navyše v dokonalom súlade s cieľmi spoločnosti Edenred v oblasti udržateľnosti, ktorých hlavnou prioritou je prístup k vyváženej strave. Hlavný partner je zodpovedný za koordináciu projektu a šírenie informácií a výsledkov.

Pridružení partneri

Pridružení partneri sú úzko zapojení do rôznych fáz projektu podľa svojich odborných znalostí a kompetencií:

 • Odborníci na výživu
 • Štátne orgány pôsobiace v oblasti zdravotníctva
 • Vysoké školy

Význam sledovaných cieľov tohto projektu vyžaduje silné a odhodlané partnerstvo, schopné zaistiť ambiciózne výsledky na vysokej úrovni. Spolupracujúci partneri sú zárukou vysokej pridanej hodnoty a zdarného priebehu a výsledku projektu.

Spolupracujúci partneri

Spolupracujúci partneri sú externí poradcovia z rôznych oblastí. Ich úlohou bude:

 • analyzovať pilotné akcie a ich výsledky,
 • vymieňať si nápady a prinášať špecifické znalosti,
 • radiť a odporúčať v súlade s osvedčenými postupmi.

Spolupracujúci partneri ponúkajú hlboké znalosti a pomoc s realizáciou projektu. Zároveň vykonávajú dohľad nad nástrojmi komunikácie, ktoré boli navrhnuté v rámci tohto projektu.

Zoznam partnerov (podľa kompetencie)

Hlavný partner

 • Edenred

Pridružení partneri

 • Vysoké školy:
  • Karolínsky inštitút (KI)
  • Univerzita v Perugii (UP)
  • Paul Bocuse Institute (IPB)
 • Ministerstvá zdravotníctva
  • Španielska agentúra pre potravinovú bezpečnosť a výživu (AESAN)
  • Ministerstvo zdravotníctva Belgicka (SPF SP)
 • Odborníci na výživu
  • CIRIHA
  • Nadácia pre stravovanie stredomorského typu (FDM)
  • Stop obezite (STOB)
 • Edenred (národné obchodné jednotky zabezpečujúce operačné spojenie medzi krajinami)

Spolupracujúci partneri

 • Projekty EÚ (Move Europe, FOOD Pro-Fit)
 • Vysoké školy (Lyonská univerzita, Londýnska univerzita)
 • Medzinárodná organizácia (MOP)
 • Ministerstvo zdravotníctva (Švédsko – program Key Hole)
 • Združenia, siete – reštaurácie a pracoviská (EuroToques, ENWHP)

Zoznam partnerov (podľa krajiny)

"Countries and Partners"