Úvodná stránka Krajiny Slovensko

Slovensko

Európsky program FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand – Boj s obezitou cez ponuku a dopyt) vznikol ako projekt v roku 2009 vďaka spolufinancovaniu z Európskej komisie (DG SANTE).
Edenred, ako hlavný partner a koordinátor, navrhol predstaviteľom orgánov verejného zdravotníctva, odborníkom v oblasti výživy, výskumným centrám a univerzitám v šiestich krajinách (Belgicku, Českej republike, Francúzsku, Taliansku, Španielsku a Švédsku) vytvoriť partnerské združenie.
Slovenská republika prijala program FOOD až v jeho konečnej fáze v roku 2011. Napriek ukončeniu financovania z EÚ v apríli 2011 sa partneri rozhodli využiť aktivity a výsledky tohto projektu a pokračovať v dlhodobom programe, na ktorom sa zúčastňuje aj Slovensko.

Partneri

Edenred

https://www.edenred.sk

Spoločnosť Edenred navrhuje a vyvíja poukážky pre spoločnosti a verejné orgány. Ich najznámejším produktom je stravovacia poukážka (alebo Ticket Restaurant®), ktorá sa používa na celom svete viac ako 50 rokov a používa ju každý deň viac ako 43 miliónov ľudí v 42 krajinách.
Stravovacie poukážky môžu slúžiť ako odrazový mostík na odštartovanie zmeny v stravovaní a životnom štýle zamestnanca. Navyše, projekt FOOD – ktorý sa stal dlhodobým programom – je v úplnom súlade s cieľmi firemnej spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Edenred, medzi ktorými je kľúčovou prioritou prístup k vyváženej strave. Spoločnosť Edenred má na starosti koordináciu programu a šírenie informácií a výsledkov.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky (ÚVZ SR)

http://www.uvzsr.sk/

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky spadá pod Ministerstvo zdravotníctva, ktoré riadi poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Rámec ÚVZ SR je zakotvený v zákone o ochrane, propagácii a rozvoji verejného zdravotníctva, ktorý stanovuje spôsob organizácie a výkon verejného zdravotníctva na Slovensku. Úlohu poskytovať služby verejného zdravotníctva plní ÚVZ SR a 36 regionálnych orgánov verejného zdravotníctva. ÚVZ SR zodpovedá za realizáciu národných verejných zdravotníckych programov. Vláda v roku 1999 prijala „Program ozdravenia výživy obyvateľstva SR“ – národný program prevencie zameraný na výživový stav a celkový zdravotný stav obyvateľstva SR. Tento program, ktorý bol aktualizovaný v decembri 2008, hrá dôležitú úlohu pri vytváraní spolupráce a partnerských vzťahov s úmyslom podporovať zdravšieho stravovacie návyky u cieľovej populácie.

Metodológia

Krok 1: Výskum a znalosti

Keď sa dvaja národní partneri rozhodli implementovať program FOOD v SR, zhodli sa na nevyhnutnosti rýchleho konania, no zároveň zachovania striktnej kvality. Z tohto dôvodu sa prvý krok, menovite súpis existujúcich programov a prieskum (kvalitatívny aj kvantitatívny), neuskutočnil na Slovensku. Využívajúc súčasné zdravotné údaje poskytované Úradom verejného zdravotníctva mohli partneri odštartovať projekt definovaním špecifických národných odporúčaní a navrhnutím komunikačnej stratégie zameranej na dve hlavné cieľové skupiny.
Miestni partneri využili štúdie, ktoré rozpracovalo šesť pôvodných skúšobných krajín, na plánovanie odkazov a nástrojov.

Krok 2: Odporúčania

Slovenskí partneri sa rozhodli prijať všeobecné odporúčania, ktoré skoncipovalo šesť pôvodných krajín. Pridali k nim odporúčania vyhovujúce špecifickým miestnym stravovacím návykom, čím rozšírili tie pôvodné.
Pri formulovaní národných odporúčaní zobrali partneri do úvahy najbežnejšie nedostatky v stravovaní a nadmernú spotrebu v Slovenskej republike. Napríklad, konzumácia soli je o 40 % vyššia v porovnaní s odporúčaním WHO (5 g/deň). Konzumácia živočíšnych tukov je vyššia o takmer 50 % v porovnaní s odporúčanou dennou dávkou (ODD) a na druhej strane príjem vlákniny tvorí len 30 % ODD u vybraných vekových skupín. Stravovacie odporúčania boli skoncipované tak, aby boli praktické a reštaurácie ich vedeli ľahko zrealizovať, a aby ich spotrebitelia vedeli ľahko prijať a pomohli im dosiahnuť cieľ zdravého stravovania.

Odporúčania pre zamestnancov

 • Jedlo ochutnajte predtým, ako si pridáte soľ a/alebo namiesto soli vyskúšajte iné korenie;
 • Znížte spotrebu živočíšnych tukov a nahraďte ich rastlinnými olejmi;
 • Jedzte aspoň 5 porcií čerstvého ovocia/zeleniny denne;
 • Vyberte si typy varenia, ktoré neobsahujú veľa tuku (napr. varenie na pare, pečenie, dusenie, grilovanie a pod.). Vyhýbajte sa vyprážaným jedlám;
 • Ako dezert uprednostnite čerstvé ovocie, ovocný dezert alebo mliečny dezert;
 • Spravte si z niektorých dní bezmäsité;
 • Preferujte celozrnný alebo ražný chlieb;
 • S každým jedlom jedzte zeleninu alebo ovocie;
 • Ako nápoj k obedu uprednostňujte pitnú vodu;
 • Nastavte si stravovanie vhodné práve pre Vás. Strava má byť pestrá a má zahŕňať zeleninu, ovocie, sušené ovocie alebo mäso s nízkym obsahom tuku;
 • Počas dňa je odporúčané skonzumovať štyri až päť jedál v menších porciách. Raňajky sú najdôležitejším jedlom dňa; veľa energie by mal človek načerpať počas obeda; večera je tretím dôležitým jedlom dňa. Na desiatu a olovrant uprednostnite ovocie a zeleninu, obmedzte mastné jedlá a jedlá bohaté na soľ. Hlad medzi jedlami zažeňte, napríklad, malou porciou neslaných orieškov, sušeným ovocím, olivami, krajcom celozrnného chleba, čerstvým ovocím, čerstvou ovocnou šťavou alebo stredne a nízkotučnými mliečnymi produktami;
 • Denne pite aspoň 2 litre tekutín. Uprednostňujte pitnú vodu a nesladené nápoje.

Odporúčania pre reštaurácie

 • Používajte zdravšie spôsoby varenia, napr. na pare, v rúre alebo na grile;
 • Ponúkajte možnosť polovičných porcií jedál;
 • Nedávajte na stôl soľničku;
 • Poskytnite aj produkty a alternatívy jedál na báze celozrnnej múky, celozrnných cestovín a pod., napr. Na požiadanie podávajte celozrnný alebo ražný chlieb;
 • Omáčku podávajte osobitne;
 • Umožnite hosťom jesť viac čerstvej zeleniny, napríklad nechajte na tanieri priestor pre šalát, podávajte šalát ako prvý alebo ho podávajte priamo na tanieri;
 • Ako nápoj poskytnite hosťom pitnú vodu;
 • Zaraďte do ponuky nízkotučný dressing a olivový olej;
 • Ako dezert častejšie podávajte čerstvé ovocie, ovocný alebo mliečny dezert;
 • Ponúknite možnosť výberu rôznych príloh ku všetkým jedlám – aj k dennému menu;
 • Ponúknite viac jedál z mäsa s nízkym obsahom tuku, napr. hydina, hovädzie;
 • Pri jedlách uvádzajte aj energetickú hodnotu v kJ (napr. koľko kilojoulov majú jednotlivé zložky daného jedla).

Kritériá, ktoré je potrebné dodržať ako súčasť siete reštaurácií FOOD

Po sformulovaní odporúčaní programu FOOD pre reštaurácie vznikla sieť reštaurácií dodržiavajúcich určitý počet z nich.
Na to, aby reštaurácie na Slovensku mohli patriť do siete reštaurácií FOOD, musia aplikovať 6 z 12 odporúčaní.

Mapu celej siete reštaurácií FOOD si môžete pozrieť tu

Krok 3: Komunikačná stratégia

Popri fáze vytvárania projektu a programu bolo vytvorených niekoľko komunikačných nástrojov zameriavajúcich sa na obe cieľové skupiny:

Pozrite si Komunikačné nástroje pre zamestnancov

Pozrite si Komunikačné nástroje pre reštaurácie

Krok 4: Vyhodnotenie

Dotazníky, nazvané FOOD barometre, inšpirované prieskumami počas projektovej fázy v rokoch 2009 – 2010 sa od roku 2012 používajú každý rok na sledovanie vývoja zvykov a názorov na vyváženú stravu u oboch cieľových skupín – zamestnancov aj reštaurácií.

Kliknite sem, ak chcete poznať výsledky pre Slovensko

Krok 5: Adaptácia a rozširovanie

Údaje zozbierané počas vyhodnotenia umožnia partnerom prispôsobiť komunikačnú stratégiu podľa potrieb a očakávaní zamestnancov a reštaurácií. Ide o neustále zlepšovanie programu, jeho odkazov a komunikačných nástrojov.