Hemsida About FOOD från 2009 till i dag Bekämpa fetma genom tillgång och efterfrågan

Bekämpa fetma genom tillgång och efterfrågan

FOOD-programmets syftar till att främja folkhälsan genom att kommunicera vikten av balanserad kost. Genom detta förbättras den näringskvalitet som erbjuds på restauranger. Samtidigt ska detta utöka och underlätta valmöjligheterna för konsumenter, genom bättre information inom och genom de företag de tillhör.

Målet med FOOD-projektet är att förbättra anställdas näringsintag genom att stärka samspelet mellan tillgång och efterfrågan: projektet ska förbättra den näringsmässiga kvalitén i de erbjudanden som finns och samtidigt förbättra informationen till konsumenterna.

Den här förändringen blir möjlig genom ett konsortium som bildats i partnerskap mellan offentliga och privata aktörer. Dessa består av experter från sex europeiska länder (Belgien, Tjeckien, Frankrike, Italien, Spanien och Sverige), alla fast beslutna om att nå de mål som har angivits av EU-kommissionen.

Åtgärder kommer att ledas genom ursprungliga nätverk som ofta glöms bort men som är viktiga: restauranger och företag. En unik och sällsynt kommunikationskanal mellan de båda kommer att skapas, eftersom konsortiet önskar utveckla sin förmåga att påverka restaurangernas matutbud samt europeiska konsumenters livsstil och vanor på ett positivt sätt.

Med EU:s motto ”Förenade i mångfalden” kommer en gemensam åtgärdsstrategi att definieras och anpassas till nationella detaljer. Dessutom kommer en utvärderingsplan att säkerställa projektets allmänna kvaliteter till slutet av 2010.